Szállítmányozói felelősségbiztosítás

A szállítmányozó felelősséggel tartozik az ügyfél által rábízott áruért, a számára megkötött fuvarozási szerződésekért, illetve a vámszabályok betartásáért. A szállítmányozói felelősségbiztosítás azokra a balesetszerűen bekövetkezett dologi károkra nyújt fedezetet, amelyeket a szállítmányozó a szállítmányozási megbízáson alapuló felelőssége körében okoz, és amelyekért a magyar jog szabályai szerint felel. A szállítmányozó vagy speditőr arra vállalkozik, hogy megszervezi az áru útját, és kiválasztja a célnak megfelelő szolgáltatókat (fuvarozót, rakodót stb.). A szállítmányozó nem felel azokért a károkért, amelyeket az általa igénybevett szolgáltatók okoznak, kivéve, ha kiválasztásukkor nem járt el megfelelő gondossággal.

A rá bízott áru megfelelő körülmények között, biztonságban és a megfelelő időre az adott célállomásra szállításáért a fuvarozó felel. A küldemény átvételétől a kiszolgáltatásáig felelősséggel tartozik az áru sérüléséből, megsemmisüléséből és elvesztéséből eredő, illetve a késedelmes teljesítés miatt keletkezett károkért. Az áru megsemmisülése, valamint részleges vagy teljes elvesztése esetén köteles megtéríteni az áru értékét, illetve nem tarthat igényt a fuvardíjra sem. Nemzetközi forgalomban ez csak az értékbevallással feladott küldeményekre vonatkozik. Ha a szállított áru sérül, a fuvarozó kötelessége kiküszöbölni a megrongálódást, vagy megtéríteni az értékcsökkenést. megtérítésére, vagy a rongálódás kiküszöbölésére köteles. Tájékoztatnia kell a megbízót a küldemény kiszolgáltatását akadályozó esetleges körülményekről, amennyiben ezt elmulasztja, felelőssé válik az ebből eredő károkért is.

Ha a fuvarozó az árut a megbeszélt szállítási időn túl juttatja el a célállomásra, köteles a késedelem mértékének megfelelő, azonban legfeljebb a fuvardíjnak megfelelő összegű kötbért fizetni. A fuvarozót nem terheli felelősség abban az esetben, ha a kár a feladó vagy a címzett által végrehajtott be- vagy kirakodásból, a csomagolás kívülről nem észrevehető hibájából vagy az áru bizonyos belső tulajdonságából ered, illetve az áru értékéről való tájékoztatás elmulasztása és vis major esetén sem.

Szolgáltatások

 • személyre szabott futamidő
 • rugalmas indítás
 • online archíválás

Kiegészítő szolgáltatások

 • veszélyes áruk szállítása
 • vámügyintézés
 • árubiztosítás
 • thermo szállítás
 • kiszállítási értesítés

Műszaki adatok

 • max. csomagonkénti
  magasság: 2,60 m
 • max. csomagonkénti
  szélesség: 2,40 m
 • súly: 2001 kg-tól
  teljes rakományig