Árubiztosítás

Egy megbízható szállítmányozó garantálja, hogy a megbízó áruja biztonságban, az egyeztetett időben megérkezik a rendeltetési helyére. A szállítmányra a szállítmányozási biztosításon felül azonban külön árubiztosítást kell kötni. A biztosítás nagy értékű áru esetében elengedhetetlen, hiszen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nem várt káreseményeket sem.

Egyes szállítók nem vállalják bizonyos értékhatárt meghaladó áru szállítását árubiztosítás nélkül, ám a biztosítás megkötése a megbízó érdeke is, hiszen ha nem biztosítja szállítandó áruját, a fuvarozó korlátozott mértékig kötelezett kártérítés fizetésére, ez az összeg azonban sokszor nem fedezi a kár valós értékét. Az árubiztosítás pénzügyi védelmet nyújt a különféle külső okokból az áruban bekövetkező fizikai kár esetén. Árubiztosítás kötéséhez különböző adatokat megadására van szükség, mint az áru megnevezése, az áru a kereskedelmi számla szerinti értéke, a csomagolás módja, a felvétel helye, a rendeltetési hely vagy az útvonal.

Tengeri, folyami, légi, folyami és vasúti szállítás esetén is köthetünk árubiztosítást, mely kiterjed minden, nem a biztosított által okozott, külső okból bekövetkező kárra, mint például az áru részleges vagy teljes elvesztése, az áru sérülése vagy megrongálódása, illetve az áru megsemmisülése. Az árubiztosítás fedezetet nyújt továbbá a szállítóeszközt ért balesetre, a légi járművek lezuhanására, az elemi károkra, tűzesetre, villámcsapásra, robbanásra, természeti katasztrófákra, földrengésre, árvízre, viharra, az áruk a ki-, be- vagy átrakodás során történő lezuhanására, terrorista eseményre, kalózkodásra, sztrájkra, valamint más, hasonló jellegű eseményekből eredő károkra. A biztosítás nem terjed ki a biztosított szándékos rosszhiszemű magatartása miatt keletkező, a feladó vagy a fogadó által okozott, valamint az áru nem megfelelő csomagolásából, illetve súly- és méretvesztéséből vagy általános elhasználódásából eredő károkra. A biztosítási díj függ többek közt az áru értékétől, jellegétől, a szállítás módjától, az induló és a célállomástól, illetve attól is, hogy gyűjtő- vagy teljes konténeres szállításról van-e szó.

A szállítmányozói felelősségbiztosítás megléte nem váltja ki az árubiztosítás megkötését!

 

 

 

Szolgáltatások

 • személyre szabott futamidő
 • rugalmas indítás
 • online archíválás

Kiegészítő szolgáltatások

 • veszélyes áruk szállítása
 • vámügyintézés
 • árubiztosítás
 • thermo szállítás
 • kiszállítási értesítés

Műszaki adatok

 • max. csomagonkénti
  magasság: 2,60 m
 • max. csomagonkénti
  szélesség: 2,40 m
 • súly: 2001 kg-tól
  teljes rakományig